Huis- en gedragsregels

 

Alle leden dienen zich te houden aan onze Algemene Voorwaarden en onderstaande huis- en gedragsregels.

 

Gedragsregels voor het lid

 1. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 2. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter
 3. Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau).
 4. We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
 5. Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
 6. Het lid is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.
 7. Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
 8. Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig.
 9. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
 10. Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
 11. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 12. Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aan-geleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vecht-technieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.
 13. We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/-vereniging.

 

 

Gedragsregels voor de trainer

De trainer:

 1. heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders
 2. brengt leden passie bij voor de sport
 3. is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
 4. zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen
 5. ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden
 6. creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen
 7. houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen
 8. behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau
 9. heeft aandacht voor fair play
 10. gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden
 11. ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon
 12. ziet er op toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uitstaan
 13. zorgt er voor de huis- en gedragsregels voor de leden na geleefd worden.

 

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

De ouder:

 1. is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen
 2. houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders
 3. zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd
 4. ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 5. spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.